Chi tiết tin - Xã Triệu Trung - Triệu Phong

Chào mừng kỷ niệm 25 năm xã Triệu Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (11/6/1999 - 11/6/2024).

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 85
  • Tổng truy cập 1.260.679

HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026

10:3, Thứ Bảy, 14-1-2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ngày 30 tháng 12 năm 2022 HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ 5 khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 năm 2022. Tham dự kỳ họp có Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và toàn thể cán bộ công chức, đại diện Trạm y tế, Qũy Tín dụng nhân dân xã, các trường học trên địa bàn xã.

 Trong năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh phức tạp, thiên tai diễn biến bất thường nhưng với quyết tâm chính trị và ý thức trách nhiệm cao, sự nỗ lực chung của cán bộ và nhân dân xã nhà nên kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị các ngành sán xuất  đạt 222,432 tỷ đồng tăng 9,3% so với năm 2021. Duy trì tốt diện tích gieo cấy đưa giống lúa năng suất chất lượng cao vào sản xuất đạt 97%, năng suất bình quân cả năm đạt 99,6 tạ/ha; Duy trì 8 cánh đồng lớn về cây lúa, phát triển tốt 18,2 ha lúa canh  tác tự nhiên, 10 ha lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, đang thực hiện tốt mô hình trồng sen, cánh đồng màu tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Các mô hình trang trại, gia trại được duy trì và phát triển; Trong năm đã phát triển được mô hình nuôi tôm càng xanh ở đơn vị Đạo Trung  và nuôi dúi ở đơn vị Thanh Lê…

Công nghiệp - Tiểu thủ Công nghiệp, buôn bán ngành nghề dịch vụ được duy trì và phát triển; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiểu chuyển biến, công tác an sinh xã hội được quan tâm, vấn đề lao động - việc làm - giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt. Thu nhập bình quân đầu người 61,253 triệu đồng/ người.

Trong năm đã thực hiện tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được cũng cố, tăng cường. Đã xây dựng được mô hình camera an ninh ở các đơn vị trên địa bàn.

        Uỷ ban nhân dân xã tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết Hội đồng nhân dân xã và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 mà Hội đồng nhân dân đã thông qua./.

 

Các tin khác