Chi tiết tin - Xã Triệu Trung - Triệu Phong

Chào mừng kỷ niệm 25 năm xã Triệu Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (11/6/1999 - 11/6/2024).

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 39
  • Tổng truy cập 1.256.479

HĐND xã Triệu Trung tổ chức kỳ họp thứ 6 Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026( phiên họp thường kỳ)

14:14, Thứ Ba, 11-7-2023

Toàn cảnh Hội nghị

     

          Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Hội đồng nhân dân xã Triệu Trung tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 . 

Về dự và chỉ đạo cuộc họp có Ông Phan Quang Giải – UVBTVHU- Phó chủ tịch HĐND huyện, Ông Nguyễn Chơn Hòa – UVBTVHU- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy – Phụ trách địa bàn; Ở xã có các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy – TTHĐND –TTUBND- TTUBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể, các ngành UBND xã, Đại diện lãnh đạo 2 bậc học, Đại diện Trạm y tế, Qũy Tín dụng nhân dân xã, Các đ/c Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, CTHĐQTHTX và 22/22 đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, UBND xã Triệu Trung đã thông qua Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 và tình hình thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023; Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã; Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư năm 2023, Tờ trình bầu Phó Trưởng ban pháp chế HĐND xã, Bầu UVUBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; UBMTTQVN xã thông qua thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XII.

Kỳ họp đã thảo luận sôi nổi, đúng trọng tâm, thảo luận trực tiếp và chất vấn thẳng thắn. Đ/c Chủ tịch UBND xã đã trả lời những ý kiến kiến nghị của Cử tri gửi đến kỳ họp và các ý kiến thảo luận tại Hội trường đã làm rõ những nội dung đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm. Thường trực HĐND xã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của UBND xã, đại biểu HĐND xã và các bộ phận liên quan khác tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp đã ban hành 6 Nghị quyết:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2023.

2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã Triệu Trung năm 2022.

3. Nghị quyết đồng chí chủ trương đầu tư xây dựng kênh mươi nội đồng và tường rào Nhà văn hóa xã Triệu Trung.

4. Về phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã Triệu Trung năm 2024..

5 Về việc bầu Phó Trưởng ban pháp chế HĐND xã Triệu Trung khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Về việc bầu Ủy viên UBND xã Triệu Trung khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Phước Dĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kêu gọi  toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên toàn xã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2023 và tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới.

Các tin khác