Chi tiết tin - Xã Triệu Trung - Triệu Phong

Chào mừng kỷ niệm 25 năm xã Triệu Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (11/6/1999 - 11/6/2024).

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 281
  • Tổng truy cập 1.256.113

Lịch công tác tuần 20 của Ủy ban nhân dân xã Triệu Trung năm 2018

22:26, Chủ Nhật, 10-7-2022

VT lịch tuần 245x190

VT lịch tuần 245x190

LỊCH LÀM VIỆC CỦA XÃ TRIỆU TRUNG
(Từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018)

Tuần 20

THỨ, NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN
THAM DỰ
ĐỊA ĐIỂM
Thứ 7 8h Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sở NN&PTNT Đ/c Dĩnh, Đ/c Thông, CTHĐQTHTX Ngô Xá Tây Tại Sông Mới
Thứ 2
14/5
7h Họp UBND xã
Làm việc với Sở NN và Phòng Nông nghiệp về sản xuất lúa hữu cơ.
Dự diễn đàn sinh hoạt chi bộ
Đ/c Dĩnh
Đ/c Tiệm
 
Chi bộ Mỹ Khê
Cán bộ, công chức
Các ngành liên quan
 
TVĐU
UBND xã
UBND xã
 
Mỹ Khê
13h30  Làm việc bình thường
Họp nhân rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ
Đ/c Dĩnh, Đ/c Tiệm
 
 
Các ngành liên quan
 
 
UBND xã
Thứ 3
15/5
7h30  Dự hội nghị sản xuất Đông Xuân, Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu năm 2018
Diễn đàn sinh hoạt chi bộ
UBND huyện
 
Chi bộ Trung An
Đ/c Dĩnh, cán bộ Nông nghiệp
 
TVĐU
UBND xã
 
Trung An
13h30 Làm việc bình thường
Đi cơ sở kiểm tra tình hình thu hoạch
Đ/c Dĩnh
Đ/c Tiệm
Cán bộ, công chức
Các ngành liên quan
UBND xã
Các đơn vị
 
Thứ 4
16/5
7h30 Họp triển khai kế hoạch Hè thu năm 2018 Đ/c Tiệm Các ngành liên quan, CTHĐQT các HTX UBND xã
13h30
 
Làm việc bình thường
 
Đ/c Dĩnh, Đ/c Tiệm
 
Cán bộ, công chức
 
UBND xã
 
Thứ 5
17/5
7h30 Làm việc bình thường
HN tổng kết 10 năm thực hiện NQ 22
Đ/c Dĩnh, Đ/c Tiệm
TVHU
Cán bộ, công chức
TVĐU
UBND xã
Huyện ủy
13h30
 
Khảo sát tại NTLS để chuẩn bị đấu thầu XD hồ
Làm việc bình thường
Đ/c Dĩnh
Đ/c Tiệm
 
Các ngành liên quan
Cán bộ, Công chức
UBND xã
UBND xã
 
Thứ 6
18/5
7h30 Đi Hướng Hóa   TVĐU   Hướng Hóa
13h30
 
Làm việc bình thường Đ/c Dĩnh, Đ/c Tiệm
 
Cán bộ, công chức
 
UBND xã
 
Thứ 7
19/5
  Đi Đông Hà TVĐU   Đông Hà

 Nơi nhận :                                                                                                                                                                                                      VĂN PHÒNG
-TV Đảng ủy;
-TTHĐND;
-TTUBND;
-Website xã;
-Lưu:VPUBND xã                                                                                                                                                                                         Nguyễn Thị Huế
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huế

Nguồn tin: VPUBND xã

Các tin khác