Chi tiết tin - Xã Triệu Trung - Triệu Phong

Chào mừng kỷ niệm 25 năm xã Triệu Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (11/6/1999 - 11/6/2024).

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 287
  • Tổng truy cập 1.256.119

Lịch công tác Tuần 19 của Mặt trận, các đoàn thể xã Triệu Trung

22:25, Chủ Nhật, 10-7-2022

VT lịch tuần 245x190

VT lịch tuần 245x190

MẶT TRẬN CÁC ĐOÀN THỂ                                                                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
                                                                                                   Thời gian: Từ ngày 7/5 đến ngày 11/5 năm 2018
                

Đơn vị
 
 
Thứ ngày
MẶT TRẬN CỰU CHIẾN BINH NÔNG DÂN ĐOÀN THANH NIÊN PHỤ NỮ
Thứ 2
Ngày 7/5
Làm việc tại cơ quan
Học Trung cấp chính trị (Hương: PCT)
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Tiếp nhận HSTNXP
Giám sát tại Trường Mầm Non
Thứ 3
Ngày 8/5
Làm việc tại cơ quan
Học Trung cấp chính trị (Hương: PCT)
Làm việc tại cơ quan
Chiều: Đi cơ sở
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Tiếp nhận HSTNXP
Làm việc tại cơ quan
 
Thứ 4
Ngày 9/5
Làm việc tại cơ quan
Học Trung cấp chính trị (Hương: PCT)
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Tiếp nhận HSTNXP
BT xã đoàn đi học TCCT
Sáng: làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp nhóm Gà tại Tam Hữu.
Thứ 5
Ngày 10/5
Làm việc tại cơ quan
Học Trung cấp chính trị (Hương: PCT)
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Tiếp nhận HSTNXP
BT xã đoàn đi học TCCT
Sáng: làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp nhóm Gà tại Đạo Đầu
Thứ 6
Ngày 11/5
Sáng: Đi thăm đồng
Học Trung cấp chính trị (Hương: PCT)
Trực báo cụm tại Triệu Trung Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Tiếp nhận HSTNXP
BT xã đoàn đi học TCCT
Sáng : Đi thăm đồng
Chiều: Họp nhóm Gà tại Thanh Lê

                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      TM. BTT- UBMTTQVN Xã
                                                                                                                                                                                              KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                                           PHÓ  CHỦ  TỊCH
                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                     Nguyễn thị Quỳnh Hương
 

Nguồn tin: MT, Các đoàn thể