Chi tiết tin - Xã Triệu Trung - Triệu Phong

Chào mừng kỷ niệm 25 năm xã Triệu Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (11/6/1999 - 11/6/2024).

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 58
  • Tổng truy cập 1.256.498

Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt Bản Hương ước, quy ước các làng văn hóa

22:9, Chủ Nhật, 10-7-2022

Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tổ chức hội nghị quán triệt Bản Hương ước, quy ước các làng văn hóa

             Thực hiện Công văn số 1949/UBND ngày 06 tháng  8 năm 2018 của UBND huyện Triệu Phong Về việc tiếp tục rà soát, thẩm định hương ước, quy ước thôn, khu dân cư trên địa bàn. Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tổ chức triển khai hương ước, quy ước các làng văn hóa.
             Đến dự với buổi hội nghị:
            Ở xã: Ông Nguyễn Đức Diện – Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy- TTHĐND- đại diện TTUBMTTQVN xã, Trưởng các ban ngành đoàn thể và cán bộ, công chức cơ quan.
            Ở thôn: Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên, các hộ kinh doanh máy kẹo kéo trên địa bàn.

ẢNH HỌPT

oàn cảnh Hội nghị 

          Vào nội dung Ông Nguyễn Phước Dĩnh – chủ tịch UBND xã đã nêu mục đích yêu cầu của buổi hội nghị.
           Ông Nguyễn Quang Cử- Công chức Văn hóa xã hội thông qua hương ước, quy ước của các làng văn hóa đã được UBND huyện Triệu Phong phê duyệt.
           Tại hội nghị đa số đại biểu đồng tình với bản hương ước, quy ước của làng văn hóa.
          Để bản hương ước, quy ước các làng văn hóa đi vào cuộc sống, Ông Nguyễn Phước Dĩnh – Chủ tịch UBND xã đề nghị các đồng chí trưởng thôn triển khai bản hương ước, quy ước đến tận cán bộ và nhân dân trong thôn, đồng thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của đơn vị để nhân dân biết.
           Mặt trận, các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt bản hương ước, quy ước.
           Đề nghị các chi ủy, chi bộ hàng năm có Nghị quyết chuyên đề để bàn về nội dung của bản hương ước, quy ước.
           Giao trách nhiệm cho công chức Văn hóa xã hội, Tư pháp, Địa chính xây dựng môi trường, Địa chính Nông nghiệp giám sát việc thực hiện bản hương ước, quy ước các làng văn hóa.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huế

Các tin khác