Chi tiết tin - Xã Triệu Trung - Triệu Phong

Chào mừng kỷ niệm 25 năm xã Triệu Trung được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (11/6/1999 - 11/6/2024).

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 25
  • Tổng truy cập 1.256.465

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI CÔNG KHAI

10:40, Thứ Ba, 29-11-2022

DANH MỤC CÔNG KHAI THÔNG TIN NĂM 2022

TT

Tên, số, ký hiệu

Ngày ban hành

Hình thức công khai

Thời điểm công khai

Thời hạn công khai

01

QĐ ban hành quy chế làm việc của UBND xã Triệu Trung, nhiệm kỳ 2021-2026 (248a/QĐ-UBND)

27/8/2021

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

02

QĐ ban hành quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước xã Triệu Trung (248a/QĐ-UBND)

27/8/2021

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

03

QĐ ban hành quy chế làm việc của BCĐ phong trào TDĐKXD

ĐSVH (265/QĐ-UBND)

06/9/2021

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

04

QĐ về việc ban hành quy chế tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Triệu Trung (290/QĐ-UBND)

22/9/2021

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

05

QĐ ban hành quy chế quản lý tài sản công tại UBND xã (412/QĐ-UBND)

15/11/2021

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

06

Chương trình công tác trọng tâm của UBND xã năm 2022 (01/CTr-UBND)

10/01/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

07

QĐ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2022 (770/QĐ-UBND)

15/4/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

08

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2022 (775/QĐ-UBND)

24/4/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

09

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2022 (857/QĐ-UBND)

26/10/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

10

QĐ về việc chuyển số kết dư ngân sách xã năm 2021 sang thu ngân sách xã năm 2022 của xã Triệu Trung (858/QĐ-UBND)

27/10/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

11

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2022 (859/QĐ-UBND)

27/10/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

12

QĐ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2022 (865/QĐ-UBND)

14/11/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

13

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2022 (867/QĐ-UBND)

22/11/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

14

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực TP áp dụng tại UBND cấp xã (ban hành kèm theo QĐ: 1521/QĐ-UBND  của UBND tỉnh Quảng Trị)

09/6/2022

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

15

Bảng niêm yết mức thu lệ phí

Niêm yết tại trụ sở UBND xã

Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

Bảng niêm yết mức thu lệ phí

Chương trình công tác trọng tâm

Danh mục TTHC lĩnh vực Tư pháp

QĐ ban hành quy chế làm việc của BCĐ phong trào TDĐKXD

QĐ ban hành quy chế làm việc tại BPMC

QĐ ban hành quy chế làm việc

QĐ ban hành quy chế quản lý tài sản công tại UBND xã

QĐ ban hành quy chế văn hóa công sở

QĐ bổ sung dự toán chi NS xã 2022

QĐ bổ sung dự toán chi NS xã 2022

QĐ bổ sung dự toán chi NS xã 2022

QĐ bổ sung kết dư ngân sách 2021 sang thu NS 2022

QĐ điều chỉnh dự toán chi NS xã 2022

QĐ điều chỉnh dự toán chi NS xã 2022

QĐ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2022

Các tin khác